Miền Bắc với những khu nghỉ dưỡng ở giữa rừng cây.

Miền Bắc với những khu nghỉ dưỡng ở giữa rừng cây. Topas Riverside Ecolodge – Miền Bắc nằm sâu trong thung lũng ở Nậm Cang (Sa Pa, Lào Cai), nơi được bao quanh bởi đại ngàn. Những khu nghỉ đầu tiên ở đây được xây dựng bởi một trong những gia đình dân tộc thiểu […]