Chùa Hang gắn với chuyện kể về cặp rắn khổng lồ

Chùa Hang gắn với chuyện kể về cặp rắn khổng lồ Chùa Hang nằm trên núi Sam ở TP Châu Đốc có cảnh quan thanh tịnh cùng nhiều huyền thoại lưu truyền. Chùa Hang – Núi Sam ở TP Châu Đốc cao khoảng 200 m so với mực nước biển và là nơi hội tụ […]